loading...
Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2 - Trọn Bộ
Nôi dung phim: Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2

xem phim online Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2

Vụ án 1: vô đầu tướng quân

Đàm Nhất Thanh – thôn trưởng

La Lạc Lâm – thiết đầu tướng quân

Thi Niệm Từ – A Thi Mã

Dương Anh Vỹ – Thắng Thiên Trường

An Đức Tôn – Á Phàm

 

Vụ án 2: quỷ sát thủ

Lưu Giang – Vô Trần đại sư

Uông Lâm – Tiểu Thanh

Khang Hoa – Cung Diễm Hồng

La Lan – Long bà

Trần An Kỳ – Phạm tú cô

Ngu Thiên Vỹ – Trần Đại Quý

Trần Miễn Lương – Lục tú tài

La Quốc Duy – Chu huyện quan
La Quân Tả – điền thất

 

 

Vụ án 3: sát giáng

Lương Kiện Bình – Trần Thái Bình

Quách Phong – Thanh Viễn huyện quan

Lưu Gia Huy – Giang tổng bin

Trịnh Gia Sinh – Lương Hoa

Lý Tử Kỳ – Hồ Vân

Lý Gia Đỉnh – Lương Chân

Tiêu Hùng – Vương cử nhân

Huỳnh Thiên Đạc – Lý đại phú

 

Vụ án 4: thiên quốc nghịch tử

Ngụy Tuấn Kiệt – Trương Tuyết Lâm

Chung Lệ Kỳ – Sở Sở

Thái Quốc Khánh – Sở Nhị Ngưu

Bạch Nhân – Mai Lệ Nương

Trần An Doanh – Cầm cô

Đặng Anh Mẫn – Ngô Tác

Lưu Gia Thông – Vương phúc

Trần Trung Kiên – Dư phúc

Joe Junior – phạm đê

 

Vụ án 5: Đồng Trị thập tam niên

Quảng Tá Huy – Đặng lão sư

Quách Thiếu Vân – Từ Hy

Đặng Nhất Quân – Đồng Trị

Hà Quốc Vinh – Anh quốc đại sứ

Hoàng Tân – thái y

Vương Vỹ Lương – Tiểu An Tử

Dư Tử Minh – huyện quan

Incoming search terms:

  • trang su tong the kiet 2
  • phim trang su tong the kiet 2
  • xem phim trang su tong the kiet 2
  • tong the kiet 2
  • tong the kiet phan 2
  • trag su tong the kiệt 2
  • phim tvb tan trang su tong the kiet xemphimone
Tắt Quảng Cáo [X]