Phim Hồng Kông Like Fanpage
để cập nhật phim mới
Bộ lọc tìm kiếm:
Phim Đi Tìm Bảo Kiếm
Đi Tìm Bảo Kiếm 7,194 views
Việt sub
Phim Kẻ Thắng Người Thua
Kẻ Thắng Người Thua 6,791 views
Lồng Tiếng
Phim Túy Quyền 1
Túy Quyền 1 11,384 views
Việt sub
Phim Hoàng Phi Hồng 4
Hoàng Phi Hồng 4 4,057 views
Việt sub
Phim Hoàng Phi Hồng 2
Hoàng Phi Hồng 2 3,690 views
Lồng Tiếng
Phim Vua Kung Fu
Vua Kung Fu 10,275 views
Việt sub
Phim Đi Tìm Thành Long
Đi Tìm Thành Long 5,031 views
Việt sub
Phim Kẻ Đối Nghịch | Kẻ Độc Tôn
Kẻ Đối Nghịch | Kẻ Độc Tôn 8,270 views
Việt sub + Thuyết Minh
Phim Giờ Cao Điểm 2
Giờ Cao Điểm 2 6,488 views
Việt sub
Phim Giờ Cao Điểm 3
Giờ Cao Điểm 3 10,231 views
Việt sub
Phim Giờ Cao Điểm 1
Giờ Cao Điểm 1 8,888 views
Việt sub
Phim Romeo Phải Chết
Romeo Phải Chết 6,618 views
Việt sub
Phim Long Hành Tứ Hải
Long Hành Tứ Hải 10,615 views
Thuyết Minh
Phim Phương Thế Ngọc 1
Phương Thế Ngọc 1 3,085 views
Lồng Tiếng
Phim Lá Thư Cho Phụ Thân
Lá Thư Cho Phụ Thân 6,130 views
Lồng Tiếng
Phim Thiết Hầu Tử
Thiết Hầu Tử 6,903 views
Việt sub